Unai Iturriotz

IRISGARRITASUN ADIERAZPENA

Inicio > Irisgarritasun adierazpena

IRISGARRITASUN ADIERAZPENA​

1. ATALA. NAHITAEZKO BETEKIZUNAK

IRISGARRITASUN-ADIERAZPENA*

* Irisgarritasuna deklaratzeko eredua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/2102 (EB) Zuzentarauaren arabera, sektore publikoko erakundeen webguneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen irisgarritasunari buruzkoa.

UNAI ITURRIOTZk bere webgunea eskuragarri jartzeko konpromisoa hartu du, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/2102 (EB) Zuzentarauaren transposizioa egiten duen legeria nazionalarekin bat etorriz.
Irisgarritasun-adierazpen hau www.intelligents3.sg-host.com webguneari aplikatzen zaio.
 

Betetze-egoera

www.intelligents3.sg-host.com Sektore Publikoko Web guneen eta Gailu Mugikorretarako Aplikazioen Erabilerraztasunari buruzko irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuarekin partzialki bat dator, honako salbuespen hauengatik:

10.2.b eta 12. artikuluak ez dira oraindik balioesten, Errege Dekretua argitaratu eta bi urtera jartzen baitira indarrean.

13. artikulua ez da oraindik balioesten, ED argitaratu eta bi urtera jartzen baita indarrean.

Irisgarritasun-adierazpen hau prestatzea

Adierazpen hau 2023ko martxoaren 9an prestatu zen.

Webgunearen edo gailu mugikorretarako aplikazioaren egokitasunaren ebaluazio eraginkorra egiten da 2016/2102 (EB) Zuzentarauaren eskakizunekin, hala nola Adox Komunikazioak egindako autoebaluazio batekin.

Aitorpenaren azken berrikuspena: 9/03/2023

2. ATALA. AUKERAKO EDUKIA

1) Asmoa da legeriak eskatzen duena lortzea, gutxienez. Webguneen edukia irisgarri egiteko hartzen diren neurriak erabiltzaileentzat eskuragarri egitea eta ekipoak sei hilean behin berrikusteko konpromisoa hartzea dira.

2) Edukia funtsean berrikusi ondoren, webgunearen edo gailu mugikorretarako aplikazioaren azken eguneratzearen data: 2023/5/18

3) Ezinduentzako telefono bidezko laguntza gehigarria eta laguntza-teknologien erabiltzaileentzako laguntza: 647676797

Errekabarren kalea 18, Behea, 20550 Aretxabaleta, Gipuzkoa

 

UNAI ITURRIOTZ

 

 

(1) 2016/2102 (EB) Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko urriaren 26koa, sektore publikoko erakundeen webguneen eta gailu mugikorretarako aplikazioen irisgarritasunari buruzkoa (EO L 327, 2016-12-2koa, 1. or.)

 

+34 961595260

C/ Teixidors 8 Pol. Ind. Masia del Juez
46909 Torrente - Valencia SPAIN